Omvandling av inches till centimeter samt meter till yards

Spara tid och använd detta verktyg för all din måttomvandling mellan amerikanska och svenska längdenheter: centimeter och inches samt meter och yards.

Omvandla inches till centimeter

inches (in) till centimeter (cm)

Snabbt uppslag inches till centimeter

Omvandla centimeter till inches

centimeter (cm) till inches (in)

Snabbt uppslag centimeter till inches

Omvandla yards till meter

yards (ya) till meter (m)

Snabbt uppslag yards till meter

Omvandla meter till yards

meter (m) till yards (ya)

Snabbt uppslag meter till yards

Omvandla från valfria längdenheter

till